CHÚ ĐẠI BI (TIẾNG PHẠN) - Tránh được tà ma, hung khí, an thần, dễ ngũ, nghe nhiều rất tốt cho tinh thần. Các mẹ có bầu nghe nhiều con sinh ra có tính ngoan hiền, hiếu thảo và hướng phật.

chú đại bichu dai bitiếng phạntieng phanphạnchúchudai bitránh tà matranh ta mamadễ ngũde nguan thầnan thannghe nhacnhạc phậtnhac phat