Chú Đại Bi 108 Biến - HT. Thích Trí Thoát tụng kinh phật giáo hay nhất mời các bạn quý phật tử cùng nghe. https://www.youtube.com/channel/UCJj3X2eY_QAX3PdZnuGnW5g

tung kinhtung chu dai bichu dai bi 108 bientụng kinh hay nhấtmẹ từ biquan am cuu khocuu kho cuu nanThich Tri Thoatthích trí thoát tụng kinhkinh phat giao