CHÚ ĐẠI BI THIÊN THỦ THIÊN NHÃN 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) --------------------------------------- Đăng Ký Kênh để xem Video mới nhất : https://www.youtube.com/c/tangtrungthang?sub_confirmation=1 FaceBook Buddhism Channel : https://www.facebook.com/profile.php?id=100034519133862 Twitter Buddhist Sutras : https://twitter.com/TANGTRUNGTHANG1 Cám ơn Các Bạn đã xem và Ủng hộ Kênh. -------------------------------

THÍCH TRÍ THOÁTCHÚ ĐẠI BINIỆM PHẬTKINHQUAN THẾ ÂM BỒ TÁT佛教音曲佛曲A DI ĐÀ PHẬT佛经音乐佛教音乐THE MANTRATHE SUTRANīlakaṇṭha DhāraṇīĐẠI BI CHÚ 21 BIẾNĐẠI BI CHÚQUÁN ÂM